Turuletuleku meistriklass

Praktiline ja sisukas 8-nädalane programm ettevõtetele, kes soovivad kiirendada oma uue toote või teenuse turule tulekut ning vähendada turuletuleku riske. Meistriklass sobib ettevõtetele, kellel on välja töötatud uus toode, mida ei ole veel turule toodud.

Turuletuleku meistriklass on välja töötatud toetudes maailma kaasaegsematele äripraktikatele. Unikaalne metoodika võimaldab mõelda läbi ja valideerida uue toote turule toomise erinevad lähenemised viisil, mis maandab ärilisi riske ja kindlustab õigete otsuste tegemist.

Meistriklassi käigus töötatakse läbi uue toote turule toomise olulisemad võtmekohad:

 • toote positsioneerimine turul,
 • ärimudeli välja töötamine,
 • turundusplaani koostamine
 • toote lansseerimine.

Osalevad ettevõtted saavad programmi jooksul tuge ja nõu oma ala tippekspertidelt. See on unikaalse võimalus kaasata oma ettevõtte arendamisse maailmataseme kompetentsiga konsultante. Tutvu programmi mentorite ja koolitajatega siin

Programm

Meistriklass koosneb silmast silma kohtumistest ja digitaalsest distantsõppest ning sisaldab:

 • nelja praktilist töötuba (4 päeva),
 • mentorlust valdkonna tippekspertidelt (12 h),
 • juhendamist oma toote lansseerimise plaani loomisel,
 • mugavat e-õppe keskkonda materjali paremaks omandamiseks ja tagasiside kiiremaks saamiseks.

Programmi eduka läbimise tulemusena valmib uue toote turule toomise põhjalikult läbi mõeldud plaan. Programmi moodulite alamjaotuses on võimalik tutvuda iga päeva programmi sisuga.

Töötoad

Meistriklassi töötubadesse on oodatud osalema ettevõtete 2- kuni 3-liikmelised tiimid, millesse kuulub ka vähemalt üks otsustaja. Iseseisvast tööst, mentorlusest ja e-õppest võivad saada osa ka suuremad toote turule toomise tiimid.

Koolituspäevad leiavad aset:

Teema  Koolitaja  Toimumisaeg 
Uue toote positsioneerimine  Jana Kukk  14. oktoober 2022
Ärimudeli disain  Jana Kukk  28. oktoober 2022
Agiilne turundus ja kommunikatsioon  Kaarel Oja  11. november 2022 
Lansseerimine  Markko Karu  25. november 2022 

Töötoad toimuvad Raja 15, Mektory ruumides

Tingimused

 • Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. 
 • Programmis ei saa osaleda raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud Euroopa liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18). 
 • Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) 
 • Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). 

Kandideerimine

Ettevõttete programmi kandideerimine toimub EAS keskkonnas. Lühikese taotluse saad esitada EAS-i programmi lehel