3. Agiilne turundus ja automatiseerimine

Kolmandas moodulis käsitletakse toote turule toomise turundusaspekte, mille raames käsitletakse:

  • uue toote adaptsioontsüklit,
  • turu segmenteerimise põhimõtteid,
  • väärtuspakkumiste konkurentsiolukorra hindamist,
  • segmendi kommunikatsioonistrateegiat,
  • turundustegevuste automatiseerimiset,
  • kommunikatsiooni KPI-de seadmist.

Meeskondliku tööna taandatakse strateegiad taktikalisteks valikuteks ning koostatakse esialgne meediaplaan, sõnumid ning automatiseerimiskava. Mooduli lõpuks valmivad toote turule toomise turundusstrateegia ning tegevusplaan.

Väärtuspakkumiste alusel konkureerimine

1
B2B ja B2C väärtuspakkumised
45 min

Vaatame üle äri- ja erakliendi väärtuspakkumiste komponendid ning käsitleme konkurentsiolukorra kaardistamise võimalusi

2
Tööriist: CVP konkurents
3
Meeskonnatöö: CVP konkurents

Uudsete toodete adaptsioon ja turu segmenteerimine

1
Uute toodete adaptsioon ja turu segmenteerimine
45 min

Turu segmenteerimine toote adaptsioonikäitumise järgi. Tarbija teadmised, hoiakud, oodatud käitumine ning selle kujundamise viisid. Väärtuspakkumiste konkurentsiolukord turul ning väärtuste kaart

2
Tööriist: Adaptsiooni lõuend
3
Meeskonnatöö: Adaptsioon

Jätkuv õppimine ja turunduse automatiseerimine

1
Otsustusprotsess ja protsesside automatiseerimine turunduses ja müügis
1h min

Kliendi otsustusprotsess ja mõjutamise viisid, kliendi ostuprotsessi disain infovajaduse järgi, käitumuslik segmentatsioon ning kommunikatsiooni efektiivsuse hindamine

2
Tööriist: Otsustuprotsess ja automatiseerimine
3
Meeskonnatöö: Otsustusprotsess ja automatiseerimine

Lanseerimisstrateegia ja -plaanide koostamine

1
Tarbija veemisprotsess ning lanseerimisplaanide koostamine
30 min

Kampaanite lanseerimisplaanide koostamine, meediavalikud ning kampaaniate eesmärgistamine.

2
Tööriist: Kampaania strateegia lõuend
3
Meeskonnatöö: Kampaania lõuend
Metoodika on rakendatav nii äri- kui ka erakliendile

Anna tagasisidet

Logi sisse tagasiside andmiseks
Salvesta
Alusta
Osalejaid: 108 osalejat
Kestvus: 8 h
Loenguid: 8
Video: 4 h