4. Turuletulek ja elluviimine

Ükski plaan ei ela üle kokkupuudet vaenlasega, lausus Saksa väejuht Helmuth von Moltke. Ettevõtte plaanide elluviimisel on kõige olulisem pidev kontakt väliskeskkonnaga, vältimaks rahalisi ja ajalisi investeeringuid seal, kus seda ei hinnata.

Koolituspäeva jooksul saab teada, kuidas püsida jooksvalt soovitud kursil, joondada meeskonda ning mõõta enda üldist edenemist. Koolitusmooduli lõpuks omavad osalejad 100 päeva tegevusplaani, mida kolme kuu jooksul rakendama asuda.

Turule tulek: kellega ja kuidas konkureerime?

1
Turule tulek: kellega ja kuidas konkureerime?
20 min

Milliste vahenditega püsitakse konkurentsis ja kuidas see ajas muutub? Kuidas toote pakkumised kõnetavad eri arengufaasis eri sihtrühmi? Iga toote või teenuse müügi eelduseks on selge arusaam kliendi probleemist.

2
Tööriist: Teadmised ja eeldused ning arenduse sisendid
15 min

Tööriist toote/teenusearenduse sisendite kaardistamiseks

3
Harjutus: Teadmised ja eeldused

Turuletulek: kriitilised osapooled ja mõjutegurid

1
Väärtuspakkumine kui arendustegevuste plaan
45 min

Neli sammu nägemuseni: kliendi avastamine, valideerimine, hankimine ja ettvõtte ehitamine. Väärtuspakkumine ja inimlikud vajadused. Otsuse osapooled ning takistajate ja võimaldajate kaardistus

2
Tooriist: Toote/teenuse teekond kliendini
15 min

Tööriist toote/teenuse kliendini jõudmise kaardistamiseks

3
Harjutus: Toote/teenuse teekond kliendini
4
Tööriist: Takistajad ja võimaldajad
15 min

Tööriist kaardistamaks kliendini jõudmise takistajad ja võimaldajad

5
Harjutus: Takistajad ja võimaldajad

Turuletulek kui kontrollitud eksperiment

1
Turuletulek kui kontrollitud eksperiment
30 min

Ehita-Õpi-Testi arendustsükkel, disainisprint, kasutajalt tagasiside saamine, mom-test ning katsete tegemine ja salvestamine.

2
Kasulik iteratiivse arenduse lisamaterjal
30 min

Konkurentsieelis: kuidas plaanime võita?

1
Konkurentsieelis: kuidas plaanime võita?
30 min
Ligipääs ja spetsialiseerumine, funktsionaalsuste piiramine, valdkondlikud võtmekvaliteedid: mida me valime halvasti teha? Probleemi lahenduse maastik: milles on meie tugevus ja milles teiste oma? Kas konkureerida või teha koostööd? Keskendudes enda tugevusele on võimalik eri ettevõtetel teenindada samu kliente.
2
Tööriist: Valdkonna kvaliteediparameetrid
15 min
Toote/teenuse valdkonna kvaliteediparameetreid kaardistamise tööriist
3
Harjutus: Valdkonna kvaliteediparameetrid
4
Tööriist: Probleem-Lahendus maastik
15 min
Probleemi-lahenduse maastiku kaardistamise tööriist
5
Harjutus: Probleem-Lahendus maastik

100 päeva plaan ja OKR

1
Elluviimine: Suurim efekt vähima pingutusega
30 min
Planeeritud tegevuste hindamine mõju-pingutus maatriksil, tegevuste prioriteetsuste määramine, ettevõtte visiooni ja igapäevategevuste joondamine., OKR: eesmärgid ja võtmetegevused
2
Tööriist: Prioriteetsusmaatriks
Tööriist turule toomistegevuste prioriteetsuse seadmiseks
3
Harjutus: Prioriteetsusmaatriks
4
Meie 100 päeva plaan
2 h

100 päeva plaani koostamine

5
Meeskonnatöö: 100 päeva plaan

Anna tagasisidet

Logi sisse tagasiside andmiseks
Salvesta
Alusta
Osalejaid: 108 osalejat
Kestvus: 8 h
Loenguid: 13
Video: 4 h