2. Ärimudeli ja väärtuspakkumise valideerimine

Koolituspäev võtab fookusesse ärimudeli disaini ja testimise uue toote varajases faasis. Harjutame uue toote hinnastamist lähtudes tootmis- ja turustamiskuludest ning arvestades kliendi tajutud väärtusega.
Mooduli edukal läbimisel on osaleja teadlik erinevatest ärimudelitest ning oskab valida sobivat varianti lähtudes oma ettevõtte ja toote spetsiifikast.

Intellektuaalomandi kaitsmine

1
Intellektuaalomandi kaitse
50 min

Intellektuaalomandi kaitse, tööstudisain, patendid, kaubamärgid ning ärisaladused. Ettevõtjate koostöö võimalused EAS-iga

Ärimudel

1
Loeng: ärimudeli innovatsiooni võimalused
25 min

Ärimudelite näited, ärimudeli sobivuse hindamine, hinnastamise taktikad, kliendi elukaar ning kliendi koguväärtus

2
Tööriist: ärimudeli auditi tööleht
3
Harjutus: Laadige üles ärimudeli audit
4
Loeng: Ärimudeli komponendid
15 min
5
Tööriist: ärimudeli lõuend

Kriitilised komponendid ja nende optimeerimine

1
Loeng: väärtuspakkumise arhitektuur
17 min

Siseste protsesside optimeerimine ja selle mõju ärimudelile, tarneahel ja selle optimeerimine, lean metoodika ja selle seos ärimudeliga ning agiilsus praktikas erinevates tegevusvaldkondades ja selle mõju ärimudelile.

2
Loeng: hinnastamine
23 min
3
Ülesanne: ärimudeli lõuend

Ärimudeli valideerimine

1
Ärimudeli valideerimine
20 min

Ärimudeli testimise võimalused, eksperimentaalne mõtteviis ja jooksev valideerimine ning kliendi hinnatundlikkuse testimine

2
Tööriist: valideerimisplaan
3
Ülesanne: Ärimudeli eksperimentide disain

Anna tagasisidet

Logi sisse tagasiside andmiseks
Salvesta
Alusta
Osalejaid: 53 osalejat
Kestvus: 8 h
Loenguid: 9
Video: 8 h