1. Uue toote positsioneerimine

Uue toote positsioneerimise strateegia määramine, kliendisegmentide defineerimine ja kliendiuuringu läbiviimine väärtuspakkumise defineerimiseks.

Äriambitsiooni disain

1
Sissejuhatus moodulisse ja äriambitsiooni disain
5 min

Miks on kasvuambitsiooni määramine oluline ja kuidas seda teha? Millised on erinevad ambitsiooni astmed ja milline sobib minu ettevõttele? Millega peab arvestama erinevates äriambitsiooni astmetes?

2
Tööriist: Ambitsiooni disain
45 min

Toote positsioneerimine innovatsioonimaatriksil ja sellega kaasnevad projekti eripärad ning meeskonna töö tutvustus

3
Harjutus: Laadige üles Ambitsiooni lõuend

Segmenteerimine

1
Loeng: Segmenteerimine ja kliendi vajaduste määramine
20 min

Persoonade metoodika tutvustus, segmenteerimise maatriksi ülevaade ning väärtuspakkumise komponendid.

2
Tööriist: Persoona maatriks

Klientide üldiste profiilide segmenteerimise harjutus

3
Tööriist: Empaatiakaart
15 min

Esmane persoona disain empaatia kaardil.

4
Harjutus: Laadige üles Persoona maatriks ja Empaartiakaart

Kliendiuuring

1
Loeng: Kliendi vajaduste kaardistamine
10 min
2
Tööriist: Väärtuspakkumise lõuend
3
Loeng: Kliendiuuringu teostamine
15 min

Kliendiuuringu teostamine, kliendiuuringu eesmärkide püstitamine ja uuringu planeerimine; juhised süvaintervjuude läbiviimiseks ning iseseisva uuringu tutvustus.

4
Meeskonnatöö: Laadige üles väärtuspakkumine

Anna tagasisidet

Logi sisse tagasiside andmiseks
Salvesta
Alusta
Osalejaid: 79 osalejat
Kestvus: 8 h
Loenguid: 8
Video: 3 h